banners
banners11

Stellenbosch

Stellenbosch

Practice: Name: Stellenbosch Dental Studio

Dentists(s): Drs C.J.  Muller & J.H. Neethling

Address: 6 Van Riebeeck Street, Stellenbosch, 7600

T: +27 21 887 6787

F: +27 21 883 2785

E: henco.corrie@telkomsa.net

  

Stellenbosch

Practice Name: Winelands Dental Studio

Dentist(s): Dr Louis van Niekerk

Address: Shop 19, Stellenbosch Square (Pick n Pay entrance), Corner Webersvallei Road and R44, Stellenbosch, 7600

T: +27 21 880 2264

C: +27 84 434 1403

E: info@winelandsdental.co.za

W: www.winelandsdental.co.za

Stellenbosch

Dentist: Dr Chris Pistorius

Address: Shop 5 Paradyskloof Centre, Canterbury Lane, Stellenbosch

T: +27 21 8801964

E: info@drchrispistorius.co.za

W: www.drchrispistorius.co.za